Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”

Historia miejsca

Pierwszy spichlerz przy ulicy Chmielnej 53 w powstał na początku XVI w. Był to budynek murowany
z cegły gotyckiej, wzniesiony w układzie rzędowym z dostępem od ulicy i nabrzeża Motławy.
W 1553 roku właścicielami spichlerza byli Jan Schachmann i Paweł Lemke. W wykazie z 1620 roku podano szerokość magazynu wynoszącą 48 stóp (13,8 m), która nie zmieniła się do dziś. W 1631 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa: „Blaue Lamm”, czyli „Błękitny Baranek”, a jako właściciel figuruje Daniel Proit. W 1709 roku spichlerz miał czterech współwłaścicieli. Jednym z nich był kupiec
i armator Bogumił von Dorne. W 1756 roku zanotowano, że do obsługi spichlerza potrzeba pięciu ludzi. Nową nazwę budynku – „Weichselmünde”, czyli „Wisłoujście”, po raz pierwszy zapisano
w 1770 roku. Właścicielem był wtedy Christian Schacht, dziedzic tzw. Lobekowa nad Strzyżą.
W 1779 roku budynek przebudowano przy użyciu cegły „holenderki”, z której wymurowano ściany szczytowe od strony ul. Chmielnej i Motławy. Unikatowa konstrukcja składała się z drewnianych stropów, tworzących siedem kondygnacji do składowania towarów, opartych na potężnych, dębowych belkach o przekrojach ok. 33 x 32 cm. Dla umocnienia całej konstrukcji i zwiększenia jej nośności, stropy zostały podparte na tzw. ścianie stolcowej, składającej się z szeregu słupów biegnących środkiem każdej kondygnacji w osi budynku i ułożonej na nich belce – podciągu.

Przechowywane tu zboże było transportowane do wnętrza szerokimi bramami rozmieszczonymi symetrycznie po trzy w murach parteru od strony rzeki i ulicy, co umożliwiało bezkolizyjną pracę wielu tragarzy i sprawny rozładunek towarów. Na wyższe poziomy wciągano ładunki przy pomocy wind umieszczonych wewnątrz przy ścianach szczytowych, a obsługa spichlerza wspinała się na poszczególne kondygnacje po drabiniastych, stromych schodach. W podłogach znajdowały się otwory do przesypywania wysuszonego już ziarna na niżej położone piętra. W XIX wieku od strony rzeki zamocowano dodatkową windę, której pozostałości są czytelne na elewacji zachodniej budynku do chwili obecnej. W wieku XX przy ścianie północnej wybudowano murowaną klatkę schodową łączącą wszystkie piętra.

W trakcie oblężenie miasta przez wojska rosyjskie, w październiku 1813 roku, spichlerz został zniszczony, a następnie odbudowany. Jego właścicielem w 1854 roku był Karol Wilhelm Uphagen – stryjeczny wnuk Jana Uphagena, właściciela słynnej kamienicy przy ul. Długiej 12. Ostatnim właścicielem przed 1945 rokiem był Erich Schemke z Bydgoszczy.
Po zbombardowaniu Gdańska przez wojska radzieckie w 1945 roku spichlerz „Błękitny Baranek” pozostał jedynym historycznym obiektem magazynowym na Wyspie Spichrzów, w którym zachowana została nie tylko fasada, lecz także wewnętrzne belkowanie i drewniana konstrukcja nośna stropów.

W latach powojennych spichlerz był wykorzystywany jako magazyn ziół przez przedsiębiorstwo Herbapol, a następnie przez wiele kolejnych funkcjonował jako pustostan. Pomimo objęcia zabytku ochroną konserwatorską w 1967 roku, nie przeprowadzano tu właściwie żadnych prac konserwatorskich ani remontowych. Stan budynku stopniowo pogarszał się. Następowało powolne załamywanie stropów, które doraźnie podpierano kolejnymi słupami. Na skutek uderzenia pioruna spłonęła więźba dachowa, a wnętrze niechronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferyczni, ulegało stopniowemu zawilgoceniu i zagrzybieniu.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury, przejęło obiekt w 1995 roku i od tego czasu, w miarę dostępności środków finansowych, rozpoczęło działania zmierzające do uratowania zabytkowego spichlerza. W latach 1995-2008 przeprowadzono niezbędne prace badawcze i projektowe, wzmocniono fundamenty oraz zreperowano drewnianą konstrukcję nośną budynku, więźbę dachową i pokrycie dachu. Przeprowadzono też konserwację ceglanych elewacji zewnętrznych oraz wykonano prace adaptacyjne wnętrza obiektu do nowej funkcji – Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”.

W dowód uznania jakości i efektów przeprowadzonych prac renowacyjnych zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek”, w 2011 roku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zostało nominowane do nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego „Europa Nostra” w kategorii „konserwacja” i znalazło się wśród 27. zwycięzców wybranych spośród niemal 140. projektów zgłoszonych przez 31 państw. Ostatecznego wyboru dokonało jury składające się z niezależnych ekspertów z całej Europy. Nagrody zostały wręczone 10 czerwca podczas ceremonii
w Concertgebouw, w Amsterdamie, w obecności Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz
ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Plácido Domingo, światowej sławy tenora
i przewodniczącego „Europa Nostra”.

Wystawy w spichlerzu "BŁĘKITNY BARANEK"

    Pierwsze piętro

    „Miasto pod miastem” – wystawa prezentująca wyniki wieloletnich badań archeologicznych w Gdańsku, charakterystykę prac terenowych oraz metody rekonstrukcji warunków życia oraz wyglądu mieszkańców dawnego Gdańska.

    „Średniowieczna uliczka hanzeatycka” – rekonstrukcja uliczki z przełomu XIV i XV w.
    w mieście hanzeatyckim z warsztatami, kramami i łaźnią, a także z jego hałasem
    i zapachami.


    Drugie piętro

    „Gdańsk w świecie Hanzy” – ekspozycja prezentująca zabytki archeologiczne pozyskane
    w trakcie prac wykopaliskowych w historycznej części miasta, obrazujące potęgę handlową Gdańska oraz życie codzienne jego mieszkańców od okresu późnego średniowiecza do XIX w.

    „Wyspa Spichrzów w Gdańsku” – ekspozycja poświęcona historii Wyspy Spichrzów
    i badaniom prowadzonym tu przez archeologów.

Źródło: www.blekitnylew.pl

Centrum Edukacji Archeologicznej
"BŁĘKITNY LEW"

Spichlerz "Błękitny Baranek"
ul. Chmielna 53
80-748 Gdańsk

tel. 58 320-31-88
GODZINY OTWARCIA

    wrzesień - czerwiec 9 - 17
    lipiec - sierpień 9 - 18
    w poniedziałki nieczynne

CENY BILETÓW

    8 zł - Ulgowy
    10 zł - Normalny
    26 zł - Rodzinny
 

Oferty LAST MINUTE!

Parkowa

Pokój Kamila

Krynica Morska

6 dni od 22.10 do 28.10.2018

Restauracja Nadmorska i apartamenty

Apartament nr 4

Krynica Morska

24 dni od 22.10 do 15.11.2018

Przy Bulwarze

Apartament Bulwar31

Krynica Morska

27 dni od 22.10 do 18.11.2018

Pokoje Pod Kotwicą

WOLNE POKOJE

Krynica Morska - Piaski

27 dni od 22.10 do 18.11.2018

EKO-OAZA

Apartament nr 3

Krynica Morska - Piaski

27 dni od 22.10 do 18.11.2018

EKO-OAZA

Apartament nr 2

Krynica Morska - Piaski

27 dni od 22.10 do 18.11.2018

Parkowa

Apartament Amelka

Krynica Morska

27 dni od 22.10 do 18.11.2018

EKO-OAZA

Apartament nr 4

Krynica Morska - Piaski

27 dni od 22.10 do 18.11.2018

Porównywarka

Mój notes