Pucka Fara

Pucka Fara

Parafia pucka jest jedną z najstarszych na Pomorzu a na pewno najstarszą w powiecie puckim.
Najstarszym i najszacowniejszym obiektem zabytkowym w mieście jest monumentalny, gotycki kościół św. Piotra i Pawła, którego potężna bryła z niską wieżą widoczna jest z dużej odległości od miasta. Kościół położony na skraju nadmorskiego wzniesienia najpiękniej prezentuje się od strony morza.
Niektóre dolne partie tej świątyni uchodzą za dzieło z XIII w. można więc przypuszczać, gdyż początki budowy tej warownej świątyni nie są znane, że fundatorami pierwszej jednonawowej zapewne budowli byli książęta pomorscy. Kościół ten zapewne stał w obrębie grodu, gdyż patronat nad nim sprawował książę gdański. Kiedy ta najstarsza świątynia uległa zniszczeniu nie wiadomo. Do dziś pozostały z niej jedynie resztki kamiennych fundamentów, odsłoniętych w 1977 r. w nawie głównej obecnego kościoła.

U schyłku XV wieku stanęła istniejąca budowla sakralna skonstruowana z ciosów granitowych i z cegły, którą budowano etapami pomiędzy XIII a XV wiekiem, gdy ówczesny wielki mistrz zakonu krzyżackiego Konrad Zöllner von Rottenstein nadał kościół wraz z całą parafią cysterkom żarnowieckim. Prawdopodobnie przystąpiono wtedy także do budowy niskiego prezbiterium i masywnej wieży zwieńczonej charakterystycznym dla tego okresu fryzem arkadowym, na której około 1400 r. zawieszono istniejący do dziś dzwon zegarowy z napisem "ave maria gratia plena dominus tecum". Do dziś zachowała się także pierwotna, oryginalna więźba dachowa o układzie storczykowym. Nawę główną oparto na fundamentach starego kościoła, po dodaniu naw bocznych i prezbiterium we wschodniej części, plan budowli utworzył kształt krzyża. Każdy detal, począwszy od formy i kształtu, poprzez wyposażenie i dekorację wnętrza, a na budulcu skończywszy miał za zadanie chwalić Boga i o Nim świadczyć. Wejście główne oddzielone jest od prezbiterium łukiem, który nosi nazwę "Tęczowego" jako że przypominać ma przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a ludźmi po klęsce potopu jaki Bóg zesłał na grzeszną ludzkość w czasach Noego.

Po zakończeniu wojny Trzynastoletniej zbudowano także kaplicę świętej Anny oraz północną zakrystię. Około połowy XVI w., w dobie reformacji, świątynię przejęli (w latach 1556 -1589) protestanci wyznania ewangelicko augsburskiego, zwani potocznie luteranami. Najprawdopodobniej usunięto wówczas lub zniszczono wystrój wnętrza kościoła, ponieważ do naszych czasów oprócz dzwonu zegarowego i chrzcielnicy z XIII w. oraz relikwiarza i świeczników, nic ze średniowiecznego wyposażenia kościoła nie ocalało.
PuckW odzyskaniu świątyni dla kultu katolickiego spore zasługi położył starosta pucki Ernest Wejher i jego żona Anna. Oboje w 1597 r. ufundowali przy kościele kaplicę grobową pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W środku kaplicy ustawiony został ołtarz z obrazem "Ukrzyżowanie", a na ścianie zawieszono portrety fundatorów. W roku 1599 w posadzkę kaplicy wmurowana została płyta zamykająca wejście do krypty grobowej Wejherów. Do połowy XVII w. chowano w niej zmarłych członków rodziny. W roku 1623 Jan Wejher, syn założyciela kaplicy, ustawił w niej nowy, istniejący do dziś, pięknie rzeźbiony ołtarz z herbem rodziny Wejherów oraz obrazem "Ukrzyżowanie" sygnowanym przez znanego malarza pomorskiego Hermana Hana z Chojnic. Z kolei Jakub Wejher, syn Jana Wejhera, zamknął wnętrze kaplicy od strony nawy kościelnej wspaniałą, zachowaną do naszych czasów kutą kratą. Dzieło to wykonał około roku 1637 bliżej nieznany warsztat kowalski z Gdańska.
Prawdopodobnie z końcem XVI w. powstała przy kościele kaplica świętego Krzyża. Należała ona do radnych miasta Pucka. Jej wnętrze, podobnie jak wnętrze kaplicy Wejherów, charakteryzowało się sklepieniem gwiaździstym z żebrem w kształcie czterolistnej koniczyny. W 1633 r. kaplica ta stała się własnością księdza Mateusza Judyckiego, późniejszego oficjała i archidiakona pomorskiego. Była to typowa dla tego okresu fundacja wotywna, dokonana w dowód wdzięczności za cudowne ocalenie ze straszliwego sztormu. Ksiądz Judycki w czasie swej podróży służbowej do Holandii (był sekretarzem króla Władysława IV), przeżył na statku niezwykle silny orkan i złożył ślub, że jeśli ocaleje, ufunduje kaplicę ku czci Matki Boskiej. Tak też się stało. Jako miejsce fundacji wybrano farę pucką i znajdującą się w niej kaplicę radnych miasta.

Wobec nikłych informacji zawartych w publikacjach, domyślać się jedynie można, że oprócz reformacji duże spustoszenie w wyposażeniu kościoła wywołały wojny szwedzkie pierwszej połowy XVII w. W drugiej połowie wieku XVII zawieszono w prezbiterium dwa wspaniałe alegoryczne obrazy, przedstawiające "Alegorię Wiary" oraz "Adorację Chrystusa jako Odkupiciela", datowane na 1663 r. Malowidła eksponują te prawdy katolickiej wiary, które kwestionowali luteranie (kult Eucharystii, Matki Bożej, istnienie czyśćca, konieczność pośrednictwa Kościoła). Poza tym w nawie głównej stanęła rzeźbiona ambona, a w 1697 r. wzbogaciła wnętrze kościoła nowa chrzcielnica, wykonana bądź też ufundowana przez Jakuba Amortha. Z tego samego okresu co chrzcielnica pochodzi także srebrna wieczna lampka wisząca w prezbiterium, będąca darem od starostwa puckiego.

Kolejnym dobroczyńcą fary puckiej była rodzina Ross, która to w 1739 r. ufundowała wyposażenie kaplicy świętej Anny i kryptę grobową. Jedynym śladem tej fundacji jest zachowana do dziś płyta kamienna wmurowana w posadzkę kaplicy. Około roku 1800 w kościele pojawiły się istniejące do dziś ołtarze: główny z czterema przesuwanymi obrazami oraz dwa boczne: Matki Bożej i Św. Antoniego. W tym samym czasie postawiono w nawie głównej pięknie rzeźbioną ambonę. W dawniejszych czasach właśnie z ambony wygłaszali księża kazania do ludu. Dziś ambona ma kształt nadany jej podczas remontu i przebudowy dziewiętnastym wieku, niestety mocno w porównaniu z pierwotnym zmieniony.

W drugiej połowie XIX w. w kościele umieszczono pięknie rzeźbioną neogotycką Drogę Krzyżową. W roku 1892 przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę prac budowlano konserwatorskich, To wówczas nadano świątyni wygląd jaki obserwujemy dzisiaj. Zmieniono w sposób dość zasadniczy ogólny wygląd wnętrza świątyni. Na zewnątrz kościoła dobudowano do kaplicy Judyckiego istniejącą do dziś kruchtę wejściową. Zakończenie prac upamiętniono płytą kamienną z wyrytą na niej datą 1896, wmurowaną w chodnik przy głównym wejściu kościoła.

PuckKolejne prace konserwatorskie i remontowe przy kościele zostały wykonane w ostatnich latach XIX i XX wieku. W 1925 roku przeprowadzono renowację kaplicy Judyckiego i wówczas stojący tam ołtarz otrzymał nowy obraz, od którego kaplica nosi swą obecną nazwę "Serca Pana Jezusa". Druga wojna światowa praktycznie nie naruszyła świątyni. Mimo bombardowań uszkodzenia nie były zbyt wielkie i ograniczały się jedynie do dachów i witraży. Dziś wnętrze kościoła puckiego ma 37,6 m długości i 19,8 m szerokości, a prace remontowo konserwatorskie prowadzone są od 2000 r.

29 czerwca to dzień świętych Piotra i Pawła, patronów puckiej parafii. W niedzielę najbliższą tej dacie odbywa się znana już w całym niemal świecie szczególna pielgrzymka. Oto z całego półwyspu wypływają na swoich łodziach i kutrach rybacy i płyną przez Małe Morze do Pucka na odpustową mszę świętą. Piękny to widok. Kutry pięknie udekorowane kolorowymi flagami i zielonymi roślinami, dźwięk pieśni religijnych dobiegających od strony morza, tłumy ludzi oczekujących na przybycie morskich pielgrzymów. Warto tu przyjechać i wziąć udział w słynnym odpuście, to niezapomniane przeżycie.

Msze św.: w niedziele 7.00; 8.30; 10.00, 11.30; 13.15 (dzieci); 18.30 (młodzież); w dni powszednie 6.30; 8.30; 18.30.

Źródło: www.kosciolykaszub.pl

Oferty LAST MINUTE!

Gryf - kwatera prywatna

Pokój nr 2

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Karina

Pokój Karina 5

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Gryf - kwatera prywatna

Studio 3-osobowe

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Jędruś

Apartament Petra

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Domki "Mała Holandia"

Domek dla 4+2

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Gryf - kwatera prywatna

Pokój nr 4

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Gryf - kwatera prywatna

Pokój nr 1

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Na Skarpie

Skarpa5 pokój z kuchnią

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Porównywarka

Mój notes