Swarzewo sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza

SWARZEWO – sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza

W Swarzewie znajduje się znane sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. W kościele z XIX w, trzecim z kolei pobudowanym w tym miejscu, czczona jest pochodząca z XV w. cudowna figura Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza, zwana Opiekunką Rybaków. Jakie drogi przywiodły Madonnę do Swarzewa? Najstarsza legenda mówi o tonącym podczas szalejącego sztormu żaglowcu, którego załoga modliła się o ocalenie przed okrętową figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Prośby żeglarzy zostały wysłuchane. Wkrótce znaleźli się oni na lądzie, a z morza, resztkami sil wydobyli figurkę Tej, której zawdzięczali życie. Odtąd strzeże ona polskich statków i kutrów rybackich. Wizerunek Królowej Polskiego Morza w latach międzywojennych był prawie na wszystkich statkach polskich.

Z zapisków opatów cysterskich w Oliwie wiemy, że kaszubscy rybacy wystawili nad studzienką, miejscem odnalezienia cudownej Madonny, kapliczkę i czcili w niej Madonnę aż do chwili, kiedy w połowie XV w. postanowili przenieść figurkę do Kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Helu. W 1525 r. parafia helska wraz z przyległościami przeszła w luterańskie ręce. Zdominowana przez protestantów ludność z czasem usuwała w cień kult Maryi, zwracając się zwłaszcza przeciwko Jej wyobrażeniom. Ostatecznie, ok. 1580 r., usunięto Madonnę z helskiego kościoła. Nie zachowały się żadne źródła pisane, z których można byłoby wyczytać, w jaki sposób figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem -wróciła do Swarzewa. Legenda mówi, że protestanci helscy wrzucili statuetkę do morza, a ta lekka rzeźba z lipowego drewna, niesiona sprzyjającymi wiatrami, przypłynęła na powrót do Swarzewa. Zadomowiła się tu w ówczesnym drewnianym kościółku, w niszy, obok bocznego ołtarza św. Barbary.
W 1747 r. w miejscu starego kościółka wybudowano nowy kościół, jak tu na Pomorzu zwykło się określać, wzniesiony "w pruski mur", w którym konstrukcję drewnianą wypełnia się cegłą, a figurę Matki Boskiej ustawiono przy ołtarzu głównym.

Obecny kościół, wzniesiono w stylu neogotyckim z bardzo solidnej cegły. Smukła wieża, o bardzo charakterystycznym, neogotyckim zwieńczeniu, wtopiona jest w bryłę kościoła zamkniętą trójbocznym prezbiterium. Nowy kościół został uroczyście konsekrowany w 1930 r. przez biskupa Konstantyna Dominika z okazji 50-lecia ukończenia budowy. Dzień 8 września 1937 r. był jednym z najradośniejszych w dziejach sanktuarium swarzewskiego. W tym dniu odbyła się uroczysta koronacja Matki Boskiej Swarzewskiej na Królową Polskiego Morza przez Papieża Piusa XI, w której uczestniczyło ok. 50 tysięcy wiernych.

Cudownej figurze Matki Boskiej Swarzewskiej kilkakrotnie zagrażało niebezpieczeństwo. Dwukrotnie podczas wojen szwedzkich - w 1626 i 1657 r. chroniono ją przed najeźdźcami, zakopując w ziemi. Podobnie postąpiono w latach II wojny światowej, zakopując ją na terenie gospodarstwa Leona Torlińskiego w Wielkiej Wsi - dzisiejszym Władysławowie. Gestapo, po długich dochodzeniach, odkryło miejsce ukrycia Madonny. Okupanci nie wywieźli jednak cennej rzeźby do Rzeszy. Przejął ją ks. Karol Knopp z Kościoła Świętej Trójcy w Wejherowie. Figurę przechowywał na plebanii, a wystawiał w farze tylko w dniach świąt maryjnych, a także w niektóre inne dni świąteczne i pierwsze soboty miesiąca.

Odpusty odbywające się w Swarzewie w pierwszą niedzielę po 16 lipca i 8 września uważane są za jedne z najważniejszych na Kaszubach, zaś sama miejscowość została nazwana "Kaszubską Częstochową". Po uroczystej mszy odmawia się różaniec, a po nim rozpoczyna się całonocna adoracja przed cudowną statuą Królowej Polskiego Morza. W czasie adoracji część pątników obchodzi na kolanach z zapaloną świecą ołtarz z cudowną figurą Swarzewskiej Madonny, wierząc tak samo dziś jak i przed wiekami, że każda modlitwa kierowana do Swarzewskiej Pani zostanie wysłuchana, gdyż Królowa Polskiego Morza słynie cudami. Mówią o tym liczne dokumenty, a wierni nadal składają tu liczne dary wotywne.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza zachwyca bogatą polichromią, zdobiąca znaczne powierzchnie ścian wewnętrznych. Jest to dzieło malarza Władysława Drapiewskiego, który wraz z synami wykonał je w okresie międzywojennym.
Malowidła w kościele swarzewskim należą do gatunku religijno – historycznego, przedstawiają sceny biblijne i wydarzenia znane z przekazów kronikarskich lub legendy. Dekoracja stwarza wyjątkowy klimat skupienia i zadumy.

Każdy żagielek sklepienny prezbiterium wypełnia malowidło anioła, w różnych układach. W sumie w prezbiterium przedstawiono 14 aniołów. W blendach okiennych nad zakrystią widnieją dwa emblematy: Baranek, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego i pelikan, symbol Eucharystii. W najwyższej części ściany łuku tęczowego ukazana jest Trójca Święta z Chrystusem. Krawędź łuku obiega napis: "Niech będzie błogosławiona Święta Trójca, Nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją". Na malowidłach występują także adorujący święci polscy z atrybutami. Pod krawędzią więźby w regularnych kwadratach ukazane są symbole i zawołania litanii loretańskiej. Na ścianach bocznych między witrażami występują freski tajemnic różańcowych: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie i Ofiarowanie; Ukoronowanie, Wniebowzięcie, Pieta — siedząca Matka Bolesna i martwy Chrystus, Grupa Ukrzyżowania — Matka Boska, św. Jan, Maria Magdalena.


Pośród malowideł dostrzec można niewielką niszę, a w niej Pietę - niezwykle cenną drewnianą rzeźbę polichromowaną, datowaną na lata 1480-1490. Jest ona jedynym zachowanym na Pomorzu Gdańskim gotyckim wyobrażeniem Matki Boskiej opłakującej trzymanego na kolanach martwego Chrystusa.
Pod krawędzią więźby ukazane są symbole i zawołania litanii loretańskiej, zaś na obu ścianach kościoła umieszczonych jest czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Wnętrze świątyni rozjaśnione jest światłem wpadającym przez duże ostrołukowe okna, zdobione barwnym szkłem witrażowym.
W świątyni znajduje się również alabastrowy ołtarzyk barokowy przeniesiony z poprzedniego kościoła z Dzieciątkiem Jezus, Matką Boską i św. Anną, ufundowany przez kaszubskie rody Kostków i Wejherów. Ołtarz wieńczy obraz przedstawiający nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Jest to jedno z nielicznych przedstawień Matki Boskiej w kapeluszu.
Ołtarz główny, cały wykonany jest w drewnie. Po lewej stronie przedstawiona została św. Barbara, po prawej stronie Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Są też rzeźby świętych postaci: św. Barbara, św. Roch, św. Jan Chrzciciel. Jest także postać w stroju biskupim być może jest nim św. Ambroży biskup Mediolanu. Są tu jeszcze dwie rzeźby: Matki Boskiej z Dzieciątkiem na prawym ramieniu i św. Antoniego z Padwy. Ołtarz główny wieńczy piękna rzeźba Chrystusa Króla.
Jednak najważniejszym zabytkiem w sanktuarium jest bez wątpienia figura Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza. Umieszczona w centralnym miejscu prezbiterium, w środku ołtarza głównego, doskonale widoczna z każdego miejsca w kościele, zazwyczaj zasłonięta jest obrazem Madonny Tronującej z Dzieciątkiem siedzącym na jej lewym kolanie. Na początku mszy świętej, przy dźwięku organów obraz odsuwa się i odsłania cudowną figurę.
Rzeźba była dwukrotnie poddawana zabiegom konserwatorskim. Pierwszy raz w latach 1940-43, gdy znalazła się w farze wejherowskiej, po jej odkopaniu z ziemi, gdzie była ukryta przed okupantem. Drugiej konserwacji poddano rzeźbę swarzewską w Państwowym Przedsiębiorstwie Konserwacji Zabytków w Gdańsku w latach 1951- 53. Dokonano wówczas impregnacji drewna, uzupełniono gotycką polichromię oraz złocenia.

Msze św.: w niedziele 08.00, 09.30, 11.00 (latem 20.15); w dni powszednie 07.00, 18.00 (zimą 8.00, 17.00).

Źródło: www.kosciolykaszub.pl

Oferty LAST MINUTE!

Gryf - kwatera prywatna

Pokój nr 2

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Karina

Pokój Karina 5

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Gryf - kwatera prywatna

Studio 3-osobowe

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Jędruś

Apartament Petra

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Domki "Mała Holandia"

Domek dla 4+2

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Gryf - kwatera prywatna

Pokój nr 4

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Gryf - kwatera prywatna

Pokój nr 1

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Na Skarpie

Skarpa5 pokój z kuchnią

Krynica Morska

6 dni od 24.09 do 30.09.2021

Porównywarka

Mój notes